Kom igång!

Enkel
mån
kr999
Passar t.ex. en mindre butik eller det lilla företaget
1 agent
1 butik
Automatisk summering vid månadsslut
Support via e-post
Ingen uppsägningstid
Kom igång direkt!
Utökad
mån
kr1999
Lämpligt för större butiker, kedjor eller företag med kontor på flera platser
Upp till 50 agenter
Upp till 10 butiker
Self-service rapporter och hantering av feedback
Support via e-post, chat och telefon (under kontorstid)
Avancerad kö- och butiks-hantering
Ingen uppsägningstid
Kom igång direkt!
Enterprise
Offert
Större företag/butikskedjor eller till dig som behöver en helt anpassad lösning för ditt företag
Oändligt antal agenter*
Oändligt antal butiker*
Self-service rapporter och hantering av feedback
Support via e-post, chat och telefon (24/7)
Avancerad kö- och butiks-hantering
Integration med egen webb
Integration med affärssystem
Integration med e-handel
Uppsägningstid enl offert
Kontakta oss för offert